TAROT i ORACLE - Jolanta R. G-Gołębiewska
Przedstawiam talie Tarota i wyrocznie - oracle z elfami, wróżkami, syrenami i jednorożcami.

Conscious Spirit
Oracle Deck 
Conscious Spirit Oracle Deck -
44 karty o wymiarach 9,5 cm x 13,5 cm plus 44-stronicowa książeczka
wyd.US Games Systems Inc. 2013
autorka: Kim Dreyer
http://www.kimdreyerart.com
http://www.kimdreyerart.com/oracle-deck.html
https://www.facebook.com/kimdreyerart
https://www.pinterest.com/kimdreyer/
http://www.consciousspiritoracle.com
 
Conscious Spirit Oracle Deck, czyli Wyrocznia Świadomej Duszy [czy też Świadomego Ducha] odnosi się m.in. do duchowych przewodników i przewodniczek, aniołów, wróżek, siedmiu czakr, faz Księżyca i Świętej Geometrii. Wyrocznia wskazuje na związek pomiędzy nami (ludźmi), Ziemią, a Kosmosem. Katry pomagają budzić podświadomość, rozwijać intuicję, a szczególnie Paniom mogą pomóc odkrywać ich Boską Kobiecą Mądrość - jak pisze twórczyni wyroczni - talia honoruje kobiecość poprzez kobiece postacie aniołów, bogiń i wróżek - fairy. Ponadto talia ta może rozbudzić zainteresowanie żywiołami oraz czakrami.
Na każdej karcie jej nazwa widnieje na górze, a informacja lub przesłanie czy też afirmacja - na dole.
 
Karty tej ezoteryczno-fantastycznej Wyroczni można próbować używać w rozkładach, które zwykle stosuje się dla kart Tarota, ale przede wszystkim - szczególnie przy zapoznawaniu się z talią - warto wyciągać codziennie Kartę Dnia lub losować kartę raz na tydzień, oraz oczywiście wyciągać jedną kartę jako odpowiedź na pytania w rodzaju: co teraz, w obecnej sytuacji powinnam zrobić? na jaką sferę mojego życia winnam zwrócić uwagę?
Conscious Spirit Oracle Deck to piękna, łagodna, pozytywna i bardzo kobieca wyrocznia, godna polecenia tym Paniom, które mają szczególnie dobry związek z przyrodą i naturą.
 
Oto rozkład trzech kart o nazwie Soul Support - Duchowe Wsparcie
jaki proponuje twórczyni wyroczni Conscious Spirit Oracle Deck.
 
Karta 1: 
Ta karta wskazuje na jeden najważniejszy aspekt swojego życia, który najmocniej przytrzymuje Cię i absorbuje w chwili obecnej. 
 
Karta 2: 
Ta karta jest powiązana z kartą 1 i jest wskazówką, w jaki sposób można rozwiązać problemy wskazywane przez kartę 1. Ta karta działa jako "odskocznia" do właściwego kierunku. 
 
Karta 3: 
Karta ta zwraca Twoją uwagę na jeden z Twoich najcenniejszych aktualnych atrybutów, który pomoże wesprzeć zmiany, których należy dokonać.
 
Rozkład ten pomaga odkryć to, co nas w danej chwili blokuje nie pozwalając ruszyć do przodu, oraz Twój atrybut – cechę - moc, która może pomóc w usunięciu tej blokady.
 
 
Karty talii Conscious Spirit Oracle Deck można pogrupować w następujący sposób:
[są to nazwy wszystkich kart wyroczni wraz z moim tłumaczeniem]
 
- Czakry;
5 - Root = Czkara Korzenia
10 - Sacral = Czakra Sakralna
13 - Solar Plexus = Czakra Splotu Słonecznego
17 - Heart = Czakra Serca
20 - Throat = Czakra Gardła
24 - Third Eye = Czakra Trzeciego Oka
26 - Crown = Czakra Korony
(Warto zauważyć, że twórczyni kart zastosowała właściwe kolory dla czakr.)
 
- Żywioły;
6 - Earth = Ziemia
14 - Fire= Ogień
11 - Water = Woda
18 - Air = Powietrze
 
- Triple Goddess = aspekty Potrójnej Bogini;
19 - A Nurturing Heart - Mother, czyli Opiekuńcze Serce - Matka
38 - Forest Frolic - Maiden, czyli Leśne Igraszki - Dziewica
39 - Flames of Wisdom - Crone, czyli Płomienie Mądrości - Staruszka
 
- przewodniczki duchowe, boginie;
25 - Spirit Guides = Przewodnik Duchowy
33 - Sun Goddess = Bogini Słońca
35 - Nature Spirits = Duchy Natury
41 - Moon Goddess = Bogini Księżyca
 
- Archaniołowie;
9 - Raphael
16 - Michael
22 – Gabriel 
(Gabriela reprezentuje kobieca postać)
34 - Earth Angel = Anioł Ziemi 
(również jest to kobieca postać)
 
- pozostałe 22 karty to przesłania i cele życiowe;
1 - Spirit Awareness = Duchowa Świadomość
2 - Meditation = Medytacja
3 - Transformation = Transformacja
4 - Gratitude = Wdzięczność
7 - Sacred Space = Święte Miejsce
8 - The Healer = Uzdrowicielka
12 - Reach Out = Wyjście Naprzeciw
15 - Find Your Bliss = Znajdź Rozkosz i Swoje Szczęście
21 - Your Own Path = Twoja Własna Ścieżka
23 - The Present = Teraźniejszość
27 - Spark of Divine = Iskra Boskości
28 - Release = Uwolnienie
29 - Balance = Równowaga
30 - Reach for Your Dreams = Sięgnij Po Swoje Marzenia
31 - Embrace Change = Radzenie sobie ze Zmianami
32 - Movement Meditation = Medytacja Ruchu
36 - Abundance = Obfitość i Dostatek
37 - Crystal Ascension = Krystaliczne Wniebowstąpienie
40 - At Day's End - Rest = Wytchnienie pod Koniec Dnia
42 - Wheel of Life = Koło Życia
43 - Celebrate Life = Celebracja Życia
44 - Integration = Integracja
 

 
Poniżej jest przepiękna koszulka kart oraz 39 kart z 44-kartowej wyroczni.
 
 

 
Dla tych, którzy nie wiedzą:
cztery trójkąty na każdym rogu kart wyroczni Conscious Spirit Oracle Deck,
to symbole czterech żywiołów.


 
Niżej są filmy prezentujące Wyrocznię Conscious Spirit Oracle Deck (jez. ang.).
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja