TAROT i ORACLE - Jolanta R. G-Gołębiewska
Przedstawiam talie Tarota i wyrocznie - oracle z elfami, wróżkami, syrenami i jednorożcami.

Cztery Żywioły w Naturze
i Duchy Żywiołów


W naukach okultystycznych, metafizyce i w magii,
eteryczne bóstwa natury uznaje się za duchy czterech żywiołów
- powietrza, ognia, wody i ziemi.
 
CZTERY ŻYWIOŁY W NATURZE
 
Żywioły są częściami otaczającej nas przyrody.
Cały świat - dosłownie wszystko wokół nas składa się z żywiołów.
Nie istnieją one odrębnie, lecz mogą dotykać się, łączyć, mieszać się i wzajemnie przenikać (mniej lub więcej).
 
- Powietrze i ogień to żywioły męskie (aktywne), a więc projektujące na zewnątrz [chinskie yang = jang], 
- a woda i ziemia to żywioły żeńskie (pasywne), a więc przyjmujące o siebie [chińskie yin = jin].
 
Najlżejszym żywiołem jest Powietrze
potem następuje Ogień,
następnie jest Woda
najcięższym żywiołem jest Ziemia.
 
Inaczej:
ziemia jest najniżej,
po niej płynie woda,
ogień zawsze wyrywa się ku górze,
a powietrze jest ponad wszystkim.
 
[Nie należy powyższego rozumieć dosłownie, ponieważ żywioły nie są od siebie odizolowane,
ani nie występują warstwowo, lecz - jak wyżej wspomniałam -
często przenikają się czy przeplatają się wzajemnie i są nieomal od siebie uzależnione.]
 
DUCHY ŻYWIOŁÓW
 
Duchy Żywiołu Powietrza:
- Sylfy (rodzaj męski) i Sylfidy (rodzaj żeński), Latawce i niektóre Elfy, a także Muzy i Anioły;
sterują wiatrami, mają udział w tworzeniu chmur, pomagają ptakom w ich migracjach i kwiatom przy zapylaniu ich, są półprzezroczyste w kolorze żółtym, a także w kolorach nieba, cechuje je bystrość i inteligencja (typowe cechy dla żywiołu powietrza). Duchy Żywiołu Powietrza mogą powodować trąby powietrzne.
Kojarzone są z porą roku wiosną i porą dnia świtem.
 
Niżej jest fotka reprezentująca żywioł powietrza (błękit nieba).

 
Duchy Żywiołu Ognia:
Salamandry, Płomieniaki i Smoki oraz Wulkanichy, a także Feniks;
związane sa zarówno z aktem tworzenia, jak i niszczenia (mogą powodować erupcje wulkanów i nagłe pożary), oraz z kolorem czerwonym. Charakteryzuje je dominacja, wyobraźnia i odwaga (cechy typowe dla żywiołu ognia). Żaden płomień czy ogień nie może być zapalony bez ich udziału.
Kojarzone są z porą roku latem i ze światłem dziennym (porą dnia od wschodu do zachodu słońca).
 
Niżej jest fotka reprezentująca żywioł ognia (czerwień listków).

 
Duchy Żywiołu Wody:
- Nimfy, Syreny, Nereidy, Najady, Okeanidy (lub Oceanidy), Ondyny, Undyny, Rusałki, Wodnice, Wodniki i Wodne Gobliny, a także Trytony (w połowie ludzie, w połowie ryby);
Reprezentują miłość, uczucia i uzdrowienie (typowe cechy żywiołu wody). Związane są z błękitnym kolorem (z kolorami wody) i ze wszystkimi wodnymi siedliskami, takimi jak - morza, jeziora, stawy, sadzawki, rzeki, strumienie, wodospady i deszcz. Duchy Żywiołu Wody mogą powodować powodzie.
Kojarzone są z porą roku jesienią i porą dnia zachodem słońca.
 
Niżej jest fotka reprezentująca żywioł wody (rzeczka).

 
Duchy żywiołu Ziemi
- Krasnoludy i Krasnoludki, Karły i Karzełki, Niziołki, Skrzaty, Koboldy, Gobliny, Gnomy (rodzaj żeński to Gnomidy), Brązowiaki - Brownies i Trolle oraz Panie Wróżki, a także Faun, Satyr, Pan, Zielony Człowiek - Greenman, Leprechaun i Golem;
Związane są z gęstą materią i kolorem zielonym (oraz z wszelkimi kolorami ziemi). Opiekują się roślinnością, polami, łąkami, lasami, górami, kamieniami i skałami oraz wszystkimi złożami podziemnymi. Dziewczęta i kobiety - wróżki są opiekunkami roślin i często bywają życzliwe, choć jak wszystkie stworzenia żywiołu ziemi, mają dominujący i uparty charakter. Duchy Żywiołu Ziemi mogą powodować trzęsienia ziemi.
Kojarzone są z porą roku zimą i porą dnia nocą.
 
Niżej jest fotka reprezentująca żywioł ziemi (pieniek, huba, liście).

 
Szczególnymi rodzajami duchów natury związanych z żywiołem ziemi są:
- Driady, czyli nimfy - opiekunki lasów, parków, zagajników (reprezentują one siłę życiodajną drzew),
- Hemadriady, czyli nimfy - opiekunki pojedynczych drzew,
- Hesperydy, czyli nimfy - opiekunki ogrodów,
- Oready. czyli nimfy - opiekunki gór, jaskiń i grot
...oraz wiele, wiele innych.
 
 
Wiele informacji na temat żywiołów znajdziesz na innej mojej stronie;
- o żywiole powietrza http://www.repage3.de/member/tarotczarownic/ywiopowietrza.html
- o żywiole ognia http://www.repage3.de/member/tarotczarownic/ywioognia.html
- o żywiole wody http://www.repage3.de/member/tarotczarownic/ywiowody.html
- o żywiole ziemi http://www.repage3.de/member/tarotczarownic/ywioziemi.html


 
ELEMENTALE
 
Duchy poszczególnych żywiołów przyrody są ich opiekunami,
zwane one są Elementalami, a inaczej Żywiolakami lub Żywiołakami.
 
Elementale to niewidzialne Duchy Przyrody, które związane są ze środowiskiem, w którym żyją.
Uważa się, że Elementale mogą w pewnym stopniu podlegać woli człowieka.
 
Przywołując Elementale do pomocy,
należy zwracać się w tym kierunku, do jakiego zostały przypisane;
Duch, czyli Elemental żywiołu Powietrza przypisany jest kierunkowi świata WSCHÓD,
Elemental Żywiołu Ognia podlega kierunkowi świata POŁUDNIE,
Elemental Żywiołu Wodu przynależy do kierunku świata ZACHÓD,
a Elemental Żywiołu Ziemi przyporządkowany jest kierunkowi świata PÓŁNOC.
 
Sylfy, Salamandry, Undyny i Gnomy, czyli personifikacje sił Żywiołów,
to nazwy nadane Duchom Żywiołów (inaczej: Demonom Żywiołów) przez Paracelsusa.
Owe Elementale ucieleśniają w magii najczystszą formę energii danego żywiołu.
 
Pochodzenie słowa sylf - silpha = motyl,
pochodzenie słowa salamandra - salambe = palenisko,
pochodzenie słowa undyna - unda = fala,
pochodzenie słowa gnom - gnoma = wiedza.
 
W kartach Tarota Elementalom odpowiadają Paziowie (Giermkowie).
W zwykłych kartach są to Walety.
 
ZWIERZCHNICY ELEMENTALI
 
Elementale - duchy przyrody mają swoich własnych bezpośrednich zwierzchników: naczelników czy tez królów/królowe. I tak:
 
- naczelnikiem (Królem lub Królową) dla elementali żywiołu powietrza (a więc np. dla sylfów) jest Paralda, a ta z kolei ma jako zwierzchnika Cheruba (wg innego źródła: Ariela),
 
- naczelnikiem (Królem lub Królową) dla elementali żywiołu ognia (a więc np. dla salamander) jest Dżin - Dżinn (złe Dżinny to Ifrity lub Ghule, ew. Sile), a Dżin z kolei jako swego zwierzchnika ma Serupa lub Nathaniela (wg innego źródła: Serafa),
 
- naczelnikiem (Królem lub Królową) dla elementali żywioły wody (a więc np. dla nimf, rusałek czy ondyn) jest Nixa - Niksa - Nicksa, której zwierchnikiem jest Tharsis,
 
- naczelnikiem dla elementali żywiołu ziemi (a więc np. dla gnomów czy skrzatów) jest Gob - Ghob, a ten z kolei jako zwierzchnika ma Ariela (wg innego źródła: Cheruba).
 
Zwierzchnicy - Opiekunowie Żywiołaków: Paralda, Dżinn, Niksa i Ghob
mogą przyjmować dowolną płeć.
 
W kartach zwierzchników poszczególnych elementali (żywiołaków),
czyli Paraldę, Dżinna, Niksa (Niksę) i Goba, reprezentują Króle i Królowe.
 
Poniżej są Elementale przedstawione na kartach Pagan Tarot.
 


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja