TAROT i ORACLE - Jolanta R. G-Gołębiewska
Przedstawiam talie Tarota i wyrocznie - oracle z elfami, wróżkami, syrenami i jednorożcami.

Enchanted Tarot BUDOWA


Nazwy poszczególnych części talii The Enchanted Tarot (Tarot of The Hidden Folk, Elfenzauber Tarot, Tarot Czar Elfów) są specyficzne, inne od tradycyjnych:

- Major Arcana, a więc tradycyjne Arkana Wielkie to Keepers of the Channels,
czyli Opiekunowie (inaczej: Strażnicy, Stróże) różnych energii i ścieżek (natury).
 
- Court Cards, a więc tradycyjne Karty Dworskie to Governors,
czyli Gubernatorowie (inaczej: Naczelnicy, Komendanci).
 
- Aces, a więc tradycyjne Asy, czyli Tarotowe Jedynki to Roots of Power,
czyli Źródła Siły (inaczej: Korzenie Mocy).
 
- Pip Cards, a więc tradycyjne karty numeryczne (karty numerowane od 2 do 10) to Lords,
czyli Lordowie.
 
- Wands, a więc tradycyjne Kije (Pałki, Buławy, Berła, Różdżki) to Eternal Fire,
czyli Wieczny Ogień.
Kije (Buławy, Pałki, Berła, Różdżki) reprezentują Żywioł Ognia, karty tego kompletu związane są z życiem socjalnym, społecznym.
 
- Chalices, a więc tradycyjne Kielichy (Puchary) to Water of Life,
czyli Woda Życia.
Kielichy (Puchary, Czary) reprezentują Żywioł Wody, karty z tego kompletu związane są z emocjami, uczuciami, miłością.
 
- Swords, a więc tradycyjne Miecze to Eternal Wind,
czyli Odwieczny Wiatr.
Miecze reprezentują Żywioł Powietrza, karty z tego kompletu określają psychofizyczne zdrowie i stan ducha.
 
- Pentacles, a więc tradycyjne Pentakle (Pentagramy, Monety, Denary) to Mother Earth,
czyli Matka Ziemia.
Pentakle (Pentagramy, Denary, Monety, Dyski) reprezentują Żywioł Ziemi, karty z tego kompletu związane są z pracą, sprawami finansowymi, z pieniędzmi.
 
Jak widać autorzy talii The Enchanted Tarot zastosowali wspanialsze i bardziej znaczące tytuły, które bezpośrednio zwracają uwagę na żywioły, którym przyporządkowane są poszczególne kolory w każdym Tarocie;
- kolor, czyli komplet Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) podporządkowany jest żywiołowi ognia,
- kolor Kielichów (Pucharów, Czar) przynależy do żywiołu wody,
- komplet Mieczy należy do żywiołu powietrza (wiatr),
- a Pentakle (Pentagramy, Monety, Denary) to żywioł ziemi.
 
Pierwowzór talii The Enchanted Tarot (Tarot of The Hidden Folk, Elfenzauber Tarot, Tarota Czar Elfów), a więc 22 karty Arkanów Wielkich zatytułowane Tarocchi dell’ Alba Dorata miały/mają inną ilustrację na karcie VII - Rydwan, niż w późniejszych wydaniach. Niżej z lewej strony jest Rydwan z pierwszego wydania, a po prawej stronie widać kartę Rydwan z wydań późniejszych.
 
 
Tak oto o konstrukcji, o budowie The Enchanted Tarot-a jest napisane w instrukcji, w bardziej niż skromniutkiej książeczce dołączonej do talii. Poniżej moje tłumaczenie tekstu z języka angielskiego.

Te karty mają do czynienia z magią związaną z siłami natury, istotą świata, który nas otacza, i który bajkopisarze zwą The Secret Realm, czyli Tajemniczym Królestwem. Zabawne lub złośliwe chochliki (wróżki, elfy, duchy miejsc i roślin etc.) z dziecięcych bajek są manifestacjami siły witalnej świata, w który się zanurzamy; w Zaczarowany Świat, do Tajemniczego Królestwa. Istnieją w nim pierwotne, podstawowe energie, niewidzialne choć pełne mocy, a każda z nich ma swoją precyzyjną rolę, swoje pole akcji.
Zatem 78 kart Zaczarowanego Tarota prezentuje tajemnicze istoty, które żyją w Tajemniczym Królestwie. Pomimo ich niewidzialności są ludzie, którzy dzięki specjalnym talentom lub tajemniczym rytuałom wewnątrz bractw inicjacyjnych, mają możliwość postrzegania ich obecności. Niektórzy z nich przekazali historię Zaczarowanego Świata oraz pochodzenie okultystycznych hierarchii w magicznej pracy zatytułowanej Book of Rael - Księga Rael, z której wzięliśmy kilka lekcji.

Księga Rael mówi, że stworzenia w Zaczarowanym Królestwie przede wszystkim rozdzielone są pomiędzy 22 Strażników - Opiekunów Sił Uniwersalnych (znanych jako Wielkie Arkana), które reprezentują fundamentalne energie natury. Energie te nie są ani dobre, ani złe; po prostu istnieją tak, jak istnieje Pokusa, Destrukcja, Pragnienia, Iluzje, Dobrostan itd. 22 Opiekunów Sił Natury można zdefiniować jako Tymczasowy Stan Psychiczny (Psychologiczny), który można zmienić w związku z działaniem innych.

Najpotężniejszymi siłami tajemniczego Zaczarowanego Królestwa jest 16 Gubernatorów (Naczelników) - są to Karty Dworskie - dygnitarze działający bezpośrednio na czterech fundamentalnych mocach natury i w niektórych aspektach odzwierciedlający istoty ludzkie. Na czele Gubernatorów zawsze stoi Król lub Królowa, którzy manifestują symbole swojej siły i mocy (kije/buławy, kielichy, miecze, denary/monety). Źródła tych mocy to inaczej Korzenie Mocy - Roots Of Power (są to Asy).

4 Źródła to:
- Moc Wiecznego Ognia (As Kijów, Pałek, Buław) - kreatywna energia, która wszystko konsumuje, trawi, zużywa, pali i przekształca,
- Siła Wody Życia (As Kielichów, Pucharów) - niewyczerpane źródło, z którego wszystko staje się pokarmem,
- Moc Odwiecznego Wiatru (As Mieczy) - oddech nadający formę każdej myśli i każdemu słowu,
- Siła Matki Natury (As Denarów, Monet, Pentakli) - substancja, z której wszystko jest zrobione i z której wszystko pochodzi.

16 Gubernatorów (Karty Dworskie) przejawia swoją moc poprzez 36 Lordów (Karty Numerowane), a każdy z nich symbolizuje stosowny rodzaj siły natury, której jest częścią, oraz odzwierciedla różne psychologiczne uwarunkowania typowe dla człowieka. 


  

Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja strona:
Twoja wiadomość:

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja