TAROT i ORACLE - Jolanta R. G-Gołębiewska
Przedstawiam talie Tarota i wyrocznie - oracle z elfami, wróżkami, syrenami i jednorożcami.

Enchanted Tarot BUDOWA


Nazwy poszczególnych części talii The Enchanted Tarot (Tarot of The Hidden Folk, Elfenzauber Tarot, Tarot Czar Elfów) są specyficzne, inne od tradycyjnych:

- Major Arcana, a więc tradycyjne Arkana Wielkie to Keepers of the Channels,
czyli Opiekunowie (inaczej: Strażnicy, Stróże) różnych energii i ścieżek (natury).
 
- Court Cards, a więc tradycyjne Karty Dworskie to Governors,
czyli Gubernatorowie (inaczej: Naczelnicy, Komendanci).
 
- Aces, a więc tradycyjne Asy, czyli Tarotowe Jedynki to Roots of Power,
czyli Źródła Siły (inaczej: Korzenie Mocy).
 
- Pip Cards, a więc tradycyjne karty numeryczne (karty numerowane od 2 do 10) to Lords,
czyli Lordowie.
 
- Wands, a więc tradycyjne Kije (Pałki, Buławy, Berła, Różdżki) to Eternal Fire,
czyli Wieczny Ogień.
Kije (Buławy, Pałki, Berła, Różdżki) reprezentują Żywioł Ognia, karty tego kompletu związane są z życiem socjalnym, społecznym.
 
- Chalices, a więc tradycyjne Kielichy (Puchary) to Water of Life,
czyli Woda Życia.
Kielichy (Puchary, Czary) reprezentują Żywioł Wody, karty z tego kompletu związane są z emocjami, uczuciami, miłością.
 
- Swords, a więc tradycyjne Miecze to Eternal Wind,
czyli Odwieczny Wiatr.
Miecze reprezentują Żywioł Powietrza, karty z tego kompletu określają psychofizyczne zdrowie i stan ducha.
 
- Pentacles, a więc tradycyjne Pentakle (Pentagramy, Monety, Denary) to Mother Earth,
czyli Matka Ziemia.
Pentakle (Pentagramy, Denary, Monety, Dyski) reprezentują Żywioł Ziemi, karty z tego kompletu związane są z pracą, sprawami finansowymi, z pieniędzmi.
 
Jak widać autorzy talii The Enchanted Tarot zastosowali wspanialsze i bardziej znaczące tytuły, które bezpośrednio zwracają uwagę na żywioły, którym przyporządkowane są poszczególne kolory w każdym Tarocie;
- kolor, czyli komplet Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) podporządkowany jest żywiołowi ognia,
- kolor Kielichów (Pucharów, Czar) przynależy do żywiołu wody,
- komplet Mieczy należy do żywiołu powietrza (wiatr),
- a Pentakle (Pentagramy, Monety, Denary) to żywioł ziemi.
 
Pierwowzór talii The Enchanted Tarot (Tarot of The Hidden Folk, Elfenzauber Tarot, Tarota Czar Elfów), a więc 22 karty Arkanów Wielkich zatytułowane Tarocchi dell’ Alba Dorata miały/mają inną ilustrację na karcie VII - Rydwan, niż w późniejszych wydaniach. Niżej z lewej strony jest Rydwan z pierwszego wydania, a po prawej stronie widać kartę Rydwan z wydań późniejszych.
 
 
Tak oto o konstrukcji, o budowie The Enchanted Tarot-a jest napisane w instrukcji, w bardziej niż skromniutkiej książeczce dołączonej do talii. Poniżej moje tłumaczenie tekstu z języka angielskiego.

Te karty mają do czynienia z magią związaną z siłami natury, istotą świata, który nas otacza, i który bajkopisarze zwą The Secret Realm, czyli Tajemniczym Królestwem. Zabawne lub złośliwe chochliki (wróżki, elfy, duchy miejsc i roślin etc.) z dziecięcych bajek są manifestacjami siły witalnej świata, w który się zanurzamy; w Zaczarowany Świat, do Tajemniczego Królestwa. Istnieją w nim pierwotne, podstawowe energie, niewidzialne choć pełne mocy, a każda z nich ma swoją precyzyjną rolę, swoje pole akcji.
Zatem 78 kart Zaczarowanego Tarota prezentuje tajemnicze istoty, które żyją w Tajemniczym Królestwie. Pomimo ich niewidzialności są ludzie, którzy dzięki specjalnym talentom lub tajemniczym rytuałom wewnątrz bractw inicjacyjnych, mają możliwość postrzegania ich obecności. Niektórzy z nich przekazali historię Zaczarowanego Świata oraz pochodzenie okultystycznych hierarchii w magicznej pracy zatytułowanej Book of Rael - Księga Rael, z której wzięliśmy kilka lekcji.

Księga Rael mówi, że stworzenia w Zaczarowanym Królestwie przede wszystkim rozdzielone są pomiędzy 22 Strażników - Opiekunów Sił Uniwersalnych (znanych jako Wielkie Arkana), które reprezentują fundamentalne energie natury. Energie te nie są ani dobre, ani złe; po prostu istnieją tak, jak istnieje Pokusa, Destrukcja, Pragnienia, Iluzje, Dobrostan itd. 22 Opiekunów Sił Natury można zdefiniować jako Tymczasowy Stan Psychiczny (Psychologiczny), który można zmienić w związku z działaniem innych.

Najpotężniejszymi siłami tajemniczego Zaczarowanego Królestwa jest 16 Gubernatorów (Naczelników) - są to Karty Dworskie - dygnitarze działający bezpośrednio na czterech fundamentalnych mocach natury i w niektórych aspektach odzwierciedlający istoty ludzkie. Na czele Gubernatorów zawsze stoi Król lub Królowa, którzy manifestują symbole swojej siły i mocy (kije/buławy, kielichy, miecze, denary/monety). Źródła tych mocy to inaczej Korzenie Mocy - Roots Of Power (są to Asy).

4 Źródła to:
- Moc Wiecznego Ognia (As Kijów, Pałek, Buław) - kreatywna energia, która wszystko konsumuje, trawi, zużywa, pali i przekształca,
- Siła Wody Życia (As Kielichów, Pucharów) - niewyczerpane źródło, z którego wszystko staje się pokarmem,
- Moc Odwiecznego Wiatru (As Mieczy) - oddech nadający formę każdej myśli i każdemu słowu,
- Siła Matki Natury (As Denarów, Monet, Pentakli) - substancja, z której wszystko jest zrobione i z której wszystko pochodzi.

16 Gubernatorów (Karty Dworskie) przejawia swoją moc poprzez 36 Lordów (Karty Numerowane), a każdy z nich symbolizuje stosowny rodzaj siły natury, której jest częścią, oraz odzwierciedla różne psychologiczne uwarunkowania typowe dla człowieka. 


  
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja