TAROT i ORACLE - Jolanta R. G-Gołębiewska
Przedstawiam talie Tarota i wyrocznie - oracle z elfami, wróżkami, syrenami i jednorożcami.

Enchanted Tarot INSTRUKCJA
GRATIS TŁUMACZENIE!


Poprzednie rozdziały zawierają podzielony na fragmenty cały tekst przetłumaczonej przeze mnie z języka angielskiego INSTRUKCJI, która w formie - niewygodnej zresztą harmonijki - była dołączona do talii kart.
 
Poniżej umieszczam skomasowany już w jedną całość tekst owej instrukcji
(około 10-12 stron A4), bez moich uwag i fotografii.

 
 
THE ENCHANTED TAROT
 
Wstęp
 
Te karty mają do czynienia z magią związaną z siłami natury, istotą świata, który nas otacza, i który bajkopisarze zwą The Secret Realm, czyli Tajemniczym Królestwem. Zabawne lub złośliwe chochliki (wróżki, elfy, duchy miejsc i roślin etc.) z dziecięcych bajek są manifestacjami siły witalnej świata, w który się zanurzamy; w Zaczarowany Świat, do Tajemniczego Królestwa. Istnieją w nim pierwotne, podstawowe energie, niewidzialne choć pełne mocy, a każda z nich ma swoją precyzyjną rolę, swoje pole akcji.
Zatem 78 kart Zaczarowanego Tarota prezentuje tajemnicze istoty, które żyją w Tajemniczym Królestwie. Pomimo ich niewidzialności są ludzie, którzy dzięki specjalnym talentom lub tajemniczym rytuałom wewnątrz bractw inicjacyjnych, mają możliwość postrzegania ich obecności. Niektórzy z nich przekazali historię Zaczarowanego Świata oraz pochodzenie okultystycznych hierarchii w magicznej pracy zatytułowanej Book of Rael - Księga Rael, z której wzięliśmy kilka lekcji. 
 
Księga Rael mówi, że stworzenia w Zaczarowanym Królestwie przede wszystkim rozdzielone są pomiędzy 22 Strażników - Opiekunów Sił Uniwersalnych (znanych jako Wielkie Arkana), którzy reprezentują fundamentalne energie natury. Energie te nie są ani dobre, ani złe; po prostu istnieją tak, jak istnieje Pokusa, Destrukcja, Pragnienia, Iluzje, Dobrostan itd. 22 Opiekunów Sił Natury można zdefiniować jako Tymczasowy Stan Psychiczny (Psychologiczny), który można zmienić w związku z działaniem innych. 
 
Najpotężniejszymi siłami tajemniczego Zaczarowanego Królestwa jest 16 Gubernatorów (Naczelników) - są to Karty Dworskie - dygnitarze działający bezpośrednio na czterech fundamentalnych mocach natury i w niektórych aspektach odzwierciedlający istoty ludzkie. Na czele Gubernatorów zawsze stoi Król lub Królowa, którzy pokazują symbole swojej siły i mocy (kije/buławy, kielichy, miecze, denary/monety). Źródła tych mocy to inaczej Korzenie Mocy - Roots Of Power (są to Asy). 
 
4 Źródła Mocy to:
- Moc Wiecznego Ognia (As Kijów, Pałek, Buław) - kreatywna energia, która wszystko konsumuje, trawi, zużywa, pali i przekształca,
- Siła Wody Życia (As Kielichów, Pucharów) - niewyczerpane źródło, z którego wszystko staje się pokarmem,
- Moc Odwiecznego Wiatru (As Mieczy) - oddech nadający formę każdej myśli i każdemu słowu,
- Siła Matki Natury (As Denarów, Monet, Pentakli) - substancja, z której wszystko jest zrobione i z której wszystko pochodzi. 
 
16 Gubernatorów (Karty Dworskie) przejawia swoją moc poprzez 36 Lordów (Karty Numerowane), a każdy z nich symbolizuje stosowny rodzaj siły natury, której jest częścią, oraz odzwierciedla różne psychologiczne uwarunkowania typowe dla człowieka.
 
Rozkład
 
Korzystanie z Zaczarowanego Tarota (The Enchanted Tarot-a) w celach dywinacyjnych, wróżebnych jest proste i łatwe - choć, jak w przypadku wszystkich innych talii Tarota – pomocna jest odrobina doświadczenia.
Uwolnij swój umysł, skoncentruj się na świecie wolnym od fałszu, zepsucia i czasu, gdzie wszystko może się zdarzyć, gdzie początek i koniec zbiegają się z teraźniejszością…
Wejdź do tego świata i idź za radami i zaleceniami, które wyłaniają się z dziwnych figur.
 
Oto poszczególne kroki wróżby.
 
a.) Jeśli chcesz wiedzieć jak zachować się w niepewnej sytuacji, weź jedno ze Źródeł Mocy (są to karty z Asami), pamiętając, że:
- Źródło Mocy Ognia dotyczy życia społecznego, socjalnego, publicznego, towarzyskiego,
- Źródło Mocy Powietrza dotyczy zdrowia fizycznego i psychicznego, duchowego samopoczucia, oraz stanu mentalnego umysłowego,
- Źródło Mocy Wody dotyczy miłości i uczuć,
- Źródło Mocy Ziemi dotyczy pracy i pieniędzy.
 
b.) Połóż kartę Źródła Mocy, którą wybrałaś/wybrałeś na środku stołu,
 
c.) a potem potasuj karty z figurami 16 Gubernatorów (Naczelników) – są to Karty Dworskie (wszyscy Giermkowie, Rycerze, Królowe i Królowie).
 
d.) Wyciągnij jedną z potasowanych szesnastu kart i połóż ją po lewej stronie karty ze Źródłem Mocy, czyli obok karty z wybranym na początku Asem; reprezentuje ona osobę, która może ci utrudnić lub ułatwić sukces twoich planów.
 
e.) Zrób to samo z 36 Lordami (czyli z kartami numerowanymi od 2 do 10) i połóż jedną z wylosowanych kart obok Gubernatora; mówi ona o tym, jak działa Gubernator.
 
f.) Potasuj 22 karty Talizmanów (chodzi o 22 Arkana Wielkie), wylosuj jedną z nich i umieść ją po prawej stronie karty ze Źródłem Mocy (Asem); jest ona ostrzeżeniem, które odnosi się do ludzi, z którymi masz kontakt, lub do ciebie i do twojego zachowania.
 
LORD – GUBERNATOR – ŹRÓDŁO MOCY – TALIZMAN
L – G – Ź – T
3   2   1   4
trzecia karta rozkładu – druga karta rozkładu – pierwsza karta – czwarta karta rozkładu
 
Musisz naturalnie ocenić jaki rodzaj działania należy przedsięwziąć, aby usunąć przeszkody, które napotkasz na swojej drodze. Ta postawa nazywa się Planem Zdalnego Działania i składa się z rytualizowania swojej woli w celu nakierowania jej na określony cel.
 
Oddzielnie trzymaj figury Gubernatorów i Talizmany i głęboko medytuj nad ich znaczeniem, zanim przeprowadzisz nowy rytuał, nową wróżbę.
 
Plan Zdalnego Działania
 
OGIEŃ
Ź - Źródło Mocy (As) – życie socjalne, społeczne, publiczne, towarzyskie
G - Gubernator (Karta Dworska) – ważna osoba w kręgu życia społecznego, towarzyskiego
L - Lord (karta od 2 do 10) – sposób, w jaki ta osoba działa czy postępuje
T- Talizman (karta Arkanów Dużych) – twoje zachowanie w kręgu życia społecznego, publicznego, towarzyskiego
 
POWIETRZE
Ź - Źródło Mocy (As) – zdrowie umysłowe, psychiczne i fizyczne
G - Gubernator (Karta Dworska) – osoba, która jest ważna dla twojego aktualnego stanu zdrowia, dla twego samopoczucia
L - Lord (karta od 2 do 10) – jak ta osoba działa, jak postępuje
T - Talizman (karta Arkanów Dużych) – jak ty odnosisz się do swojego zdrowia
 
WODA
Ź - Źródło Mocy (As) – uczucia, miłość i związki
G – Gubernator (Karta Dworska) – osoba, którą jesteś zainteresowana (zainteresowany),  czy też osoba będąca w centrum twoich pragnień i pożądań
L - Lord (karta od 2 do 10) – związek tej osoby z twoimi uczuciami
T - Talizman (karta Arkanów Dużych) – twój związek ze swoimi uczuciami
 
ZIEMIA
 
Ź - Źródło Mocy (As) – praca i pieniądze
G - Gubernator (Karta Dworska) – osoba, od której zależy twoja praca i pieniądze
L - Lord (karta od 2 do 10) – twój związek z tą osobą
T - Talizman (karta Arkanów Dużych) – jak ty podchodzisz do sprawy pracy i pieniędzy
 
ZNACZENIE KART
 
4 Źródła Siły i Mocy, czyli Asy:
 
- As Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Pierwiastek Energii Ognia.
Jest to CIEPŁO obecne w każdym żywym istnieniu, w ożywionym obiekcie. As Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Źródło Mocy Ognia. Jest to podstawowe życiowe ciepło, które ożywia każdą istotę i przedmiot, każdy byt.
 
- As Kielichów (Pucharów, Kubków, Czar/Czasz) to Pierwiastek Energii Wody.
Jest to WILGOĆ obecna we wszystkim, co płodne, żyzne, produktywne i piękne. As Pucharów (Kielichów, Czar/Czasz) to Źródło Mocy Wody. Jest to podstawowa życiowa wilgoć, która panuje nad płodnością, produktywnością i pięknem.
 
- As Mieczy to Pierwiastek Energii Powietrza.
Jest to ZIMNO obecne w każdym pokarmie, ziarnach, nasionach, pyłkach i pomysłach. As Mieczy to Źródło Mocy Powietrza. Jest to podstawowy chłód i zimno, które transportuje pokarm, pożywienie, ziarna, nasiona, pyłki oraz idee i pomysły.
 
- As Pentakli (Pentakli, Denarów, Monet, Dysków) to Pierwiastek Energii Ziemi.
Jest to SUCHOŚĆ obecna w statycznych siłach natury. As Pentakli (Pentagramów, Monet, Denarów, Dysków) to Źródło Mocy Ziemi. Jest to podstawowa suchość, która rządzi poprzez statyczne, stałe siły natury.
 
Gubernatorowie Wiecznego Ognia, czyli Karty Dworskie koloru (kompletu) Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek):
 
- Król Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Prince of the Chariot of Light, czyli Książę Rydwanu Światła.
Jest on sprawiedliwy i hojny, łaskawy, wielkoduszny, szlachetny, odważny, śmiały i awanturniczy, gardzi skąpstwem, wzgardza sknerstwem.
 
- Królowa Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Queen of the Volcanic Thrones, czyli Królowa Wulkanicznego Tronu.
Kocha ona dominację, lubi zdecydowanie, namiętność i burzliwą pasję, walczy o miłość.
 
- Rycerz Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Lightening, czyli Pan Błyskawicy.
Uwielbia on demonstrować swą wielkoduszność i okazywać hojność poprzez małe lecz częste darowizny.
 
- Walet (Giermek, Paź) Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Princess of the Shining Flame, czyli Księżniczka Lśniącego Płomienia.
Jest zmienny, arogancki, hardy i często traci nerwy, ma gorący temperament.
 
Lordowie Wiecznego Ognia, czyli Karty Numerowane koloru (kompletu) Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek):
 
- Postać na 10 Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Oppression, czyli Lord Opresji, Ucisku, Ciemiężenia i Gnębienia. Ma on dużo energii, lecz lepiej trzymać się od niego z daleka.
 
- Postać na 9 Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Great Strength, czyli Lord Siły i Mocy. Jego przyjaźń gwarantuje sukces lecz także obawy i strach.
 
- Postać na 8 Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Speed, czyli Lord Szybkości. Nie ma on najlepszego charakteru, jest zachłanny, drapieżny, zuchwały, bezczelny, butny i agresywny.
 
- Postać na 7 Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Value, czyli Lord Wartości i Ceny. Głównie poświęca się on nadaremnie i dla nieistotnych rzeczy. 
 
- Postać na 6 Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Victory, czyli Lord Zwycięstwa. Jest on pracowity i chętny do tego, by zejść ze swojej drogi dla innych.
 
- Postać na 5 Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Conflict, czyli Lord Scysji, Zatargów, Konfliktów i Walki. Jego jedyną rozrywką jest tworzenie konfliktów, sprzeczek, kłótni, sporów i walki. 
 
- Postać na 4 kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Completed Work, czyli Lord Ukończonej Pracy. Jest on w stanie dawać innym to, co obiecał dać tobie. 
 
- Postać na 3 Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Consolidated Force, czyli Lord Skonsolidowanej Siły. Bierz to, co on oferuje, lecz nic mu nie dawaj w zamian.
 
- Postać na 2 Kijów (Pałek, Buław, Bereł, Różdżek) to Lord of Dominion, czyli Lord  Dominacji, Kontroli i Panowania. Jest on nieugięty, nieelastyczny, sztywny, niewzruszony, twardy, bezlitosny, nieubłagany, nieprzejednany i zajadły, oraz porywczy i gwałtowny dla wrogów.
 
Gubernatorowie Wody Życia, czyli Karty Dworskie koloru (kompletu) Kielichów (Pucharów, Czar, Kubków):
 
- Król Kielichów (Pucharów, Czar, Kubków) to Prince of the Fluvial Chariot, czyli Książę Rzecznego Rydwanu.
Bez względu na swój spokój i opanowanie, jest on wyjątkowo silny i potężny, przebiegły, sprytny i przenikliwy, a bywa niepohamowany i gwałtowny.
 
- Królowa Kielichów (Pucharów, Czar, Kubków) to Queen of the Abysmal Thrones, czyli Królowa Bezdennego Tronu.
Pomimo swych łagodnych metod, nie lubi ona czynić rzeczy dla przyjemności innych.
 
- Rycerz Kielichów (Pucharów, Czar, Kubków) to Lord of the Seas, czyli Pan Mórz.
Lubi on towarzystwo, dialog i rozrywkę, jest elegancki, szykowny, poetyczny i wyrafinowany.
 
- Walet (Giermek, Paź) Kielichów (Pucharów, Czar, Kubków) to Princess of the Lotus Flower, czyli Księżniczka Kwiatu Lotosu.
Jest on miłym marzycielem, sympatycznym fantastą, kocha poezję, pieśni i muzykę.
 
Lordowie Wody Życia, czyli Karty Numerowane koloru (kompletu) Kielichów (Pucharów, Czar, Kubków):
 
- 10 Kielichów (Pucharów, Kubków, Czasz) to Lord of Improved Success, czyli Lord Lepszego Sukcesu. Chce on rozmawiać o tym, co kocha.
 
- 9 Kielichów (Pucharów, Kubków, Czasz) to Lord of Material Happiness, czyli Lord Materialnego Szczęścia. Uwielbia on obdarowywanie, roztrwanianie, rozkosz i wszystkie przyjemności. 
 
- 8 Kielichów (Pucharów, Kubków, Czasz) to Lord of Abandoned Success, czyli Lord Zaniechanego Sukcesu. Spełnia on wszystkie swoje ambicje, ale też łatwo trwoni to, co osiągnął.
 
- 7 Kielichów (Pucharów, Kubków, Czasz) to Lord of Illusory Success, czyli Lord Iluzorycznego Sukcesu. Jego przechwałki okazują się być czystym oszustwem.
 
- 6 Kielichów (Pucharów, Kubków, Czasz) to Lord of Pleasure, czyli Lord Rozkoszy i Przyjemności. Zgodnie z sytuacją, jest on skąpy, chytry i sknerowaty albo szczodry i hojny, miły i sympatyczny albo zarozumiały, zadufany i arogancki.
 
- 5 Kielichów (Pucharów, Kubków, Czasz) to Lord of Loss, czyli Lord Straty. Nic nie może go usatysfakcjonować, nawet jeśli jest to sukces.
 
- 4 Kielichów (Pucharów, Kubków, Czasz) to Lord of Mixed Pleasure, czyli Lord Mieszanej Przyjemności i Rozkoszy. Nabył on moc, honory i zaszczyty, lecz nie zawsze prawidłowo.
 
- 3 Kielichów (Pucharów, Kubków, Czasz) to Lord of Abundance, czyli Lord Obfitości i Dostatku. Kocha on luksus, przepych, zbytek, rozkosz, uciechy, rozrywkę, imprezy i lubi dzielić się z innymi.
 
- 2 Kielichów (Pucharów, Kubków, Czasz) to Lord of Love, czyli Lord Miłości. Sentymentalizm powoduje, że często robi głupie rzeczy. 
 
Gubernatorowie Odwiecznego Wiatru, czyli Karty Dworskie koloru (kompletu) Mieczy:
 
- Król Mieczy to Prince of the Chariots of Wind, czyli Książę Rydwanu Wiatru.
Jest on powolny, niespieszny, bardzo ostrożny, solidny i niezawodny w przyjaźni, jak i niezłomny w nieprzyjaźni.
 
- Królowa Mieczy to Queen of the Hurricanes, czyli Królowa Huraganu.
Od razu, na pierwszy rzut oka rozumie ona intencje innych.
 
- Rycerz Mieczy to Lord of the Breezes, czyli Pan Bryzy.
Słucha on każdej, nawet głupiej rady, ze względu na swoje lenistwo.
 
- Walet (Giermek, Paź) Mieczy to Princess of the Whirlwinds, czyli Księżniczka Powietrznych Wirów.
Pod swą smukłą postacią skrywa silnego ducha walki.
 
Lordowie Odwiecznego Wiatru, czyli Karty Numerowane koloru (kompletu) Mieczy:
 
- 10 Mieczy to Lord of Ruin, czyli Lord Upadku, Zniszczenia i Ruiny. Wyrazisty oraz intrygujący, szczególnie kocha nieszczęścia innych.
 
- 9 Mieczy to Lord of Desperation, czyli Lord Rozpaczy i Desperacji. Złośliwy, zjadliwy, nieuczciwy, niemoralny, nierzetelny, zniesławiający i mściwy.
 
- 8 Mieczy to Lord of Belittled Strength, czyli Lord Bagatelizowania Siły. Jest on bardzo wybredny lecz traci z oczu problemy jako całość.
 
- 7 Mieczy to Lord of Uncertain Effort, czyli Lord Niepewnego Wysiłku i Nieskuteczności. Chcąc osiągnąć rezultaty, porzuca on walkę.
 
- 6 Mieczy to Lord of Deserved Success, czyli Lord Zasłużonego Sukcesu. Realizuje on każdy swój projekt z uporem i wyrzeczeniami.
 
- 5 Mieczy to Lord of Defeat, czyli Lord Daremności, Klęski i Porażki. Podstępny oportunista, szczególnie gardzący tymi, którzy chcą mu pomóc.
 
- 4 Mieczy to Lord of Rest from the Fight, czyli Lord Odpoczynku od Walki. Jego maksymalnym dążeniem jest spokój i pokój, oraz wytchnienie i odpoczynek.
 
- 3 Mieczy to Lord of Anguish, czyli Lord Udręczenia, Boleści i Cierpienia. Tajemnicza klątwa powoduje, że krzywdzi on innych.
 
- 2 Mieczy to Lord of Re-Established Peace, czyli Lord Przywróconego Pokoju. Dzięki temu miłosiernemu sylfowi wszystkie problemy są załatwione.
 
Gubernatorowie Matki Ziemi, czyli Karty Dworskie koloru (kompletu) Pentakli (Pentagramów, Denarów, Monet, Dysków):
 
- Król Pentakli (Pentagramów, Denarów, Monet, Dysków) to Prince of the Chariot of the Earth, czyli Książę Rydwanu Ziemi.
Jego jedynym zmartwieniem jest to, by jego moc rosła.
 
- Królowa Pentakli (Pentagramów, Denarów, Monet, Dysków) to Queen of the Buried Thrones, czyli Królowa Zakopanego (Zagrzebanego) Tronu.
Jest ona bogata, wspaniałomyślna, wielkoduszna, łaskawa, szczodrobliwa, hojna, inteligentna, czarująca, a zarazem nieśmiała i wstydliwa.
 
- Rycerz Pentakli (Pentagramów, Denarów, Monet, Dysków) to Lord Of the Fertile Savage Earth, czyli Pan Żyznej Dzikiej Ziemi.
Jego pasją jest wszelkiego rodzaju wymiana, giełda, waluty, handel i biznes.
 
- Walet (Giermek, Paź) Pentakli (Pentagramów, Denarów, Monet, Dysków) to Princess of the Resounding Hills, czyli Księżniczka Głośnych, Grzmiących, Huczących Wzgórz.
Odrzuca on luksus i bogactwo na rzecz skrajnej prostoty.
 
Lordowie Matki Ziemi, czyli Karty Numerowane koloru (kompletu) Pentakli (Pentagramów, Denarów, Monet, Dysków):
 
- 10 Pentakli (Denarów, Monet, Dysków) to Lord of Wealth, czyli Lord Obfitości, Zasobności, Zamożności, Majętności i Bogactwa. Jest on leniwy, próżny i opieszały. Jedyną rzeczą, która może go poruszyć, jest jego pasja do gier.
 
- 9 Pentakli (Denarów, Monet, Dysków) to Lord of Material Gain, czyli Lord Zysku Materialnego. Uwielbia kraść, robić szwindle i machlojki, oszukiwać, mataczyć, dokonywać zwykłych spekulacji.
 
- 8 Pentakli (Denarów, Monet, Dysków) to Lord of Prudence, czyli Lord Ostrożności, Roztropności i Rozwagi. Zawsze w spokoju i samotności gromadzi i skrywa swój majątek.
 
- 7 Pentakli (Denarów, Monet, Dysków) to Lord of Incomplete Success, czyli Lord Niekompletnego Sukcesu. Żyje on w wiecznym niezadowoleniu i ciągłej biedzie.
 
- 6 Pentakli (Denarów, Monet, Dysków) to Lord of Materiall Success, czyli Lord Materialnego Sukcesu. Odnosi sukcesy we wszystkim, co czyni.
 
- 5 Pentakli (Denarów, Monet, Dysków) to Lord of Worry, czyli Lord Frasunku, Zgryzoty, Trosk i Zmartwienia. Udaje mu się tracić nawet małe rzeczy nabyte ciężką pracą.
 
- 4 Pentakli (Denarów, Monet, Dysków) to Lord of Earthly Power, czyli Lord Ziemskiej Mocy. Duch inicjatywy i dyplomatycznych darów czyni go miłym i sympatycznym,
 
- 3 Pentakli (Denarów, Monet, Dysków) to Lord of Visible Work, czyli Lord Widocznej Pracy. Jest on zawsze zajęty we wszystkich rodzajach przedsięwzięć.
 
- 2 Pentakli (Denarów, Monet, Dysków) to Lord of Harmonious Change, czyli Lord Harmonijnej Zamiany. Jest on w stanie spokojnie i pokojowo dokonać każdej zamiany i wymiany.
 
Oto 22 Strażników (Opiekunów, Stróżów) różnych Ścieżek i Energii Natury:
 
0 - The Fool - Make-Believe,
czyli Wielki Arkan nr 0 - Głupiec - Udawanie, Wymysł, Fikcja.
Pozostając pomiędzy chmurami a ziemią, znajdziemy się w absurdalnych sytuacjach.
 
I - The Magician - Ability,
czyli I Wielki Arkan - Mag - Talent, Zdolności, Umiejętności.
Trzeba działać inteligentnie, sprytnie, przenikliwie i dyplomatycznie.
 
II - The High Priestess - Wisdom,
czyli II Wielki Arkan - Najwyższa Kapłanka - Mądrość.
Źródło niesamowitej intuicji, niezwykłego wyczucia, inwencji, cennych wskazówek i wartościowych porad.
 
III - The Empress - Fertility,
czyli III Wielki Arkan - Cesarzowa - Płodność, Żyzność, Urodzajność, Owocność, Bujność, Obfitość, Bogactwo.
Wydaje się, że wiele działań ma na celu powiększenie próżności i zarozumialstwa.
 
IV - The Emperor - Will,
czyli IV Wielki Arkan - Cesarz - Pragnienie, Wola i Stanowczość.
Ten, kto realizuje swoje cele z determinacją jest prawdziwym liderem.
 
V - The Hierophant - The Law,
czyli V Wielki Arkan - Hierofant, a inaczej: Kapłan, Arcykapłan, Papież [hierofant = osoba wprowadzająca w tajniki czegoś, wyjaśniająca tajemnice, wtajemniczająca] - Zasady, Reguły i Prawa.
Pozory mogą skrywać niechęć i nietolerancję.
 
VI - The Lovers - Feelings, 
czyli VI Wielki Arkan - Kochankowie - Emocje i Uczucia.
Miłość i miłosierdzie są najwyższą wartością.
 
VII - The Chariot - The Guide,
czyli VII Wielki Arkan - Rydwan - Przewodnik.
Punkt odniesienia dla wielu, ale dokąd to doprowadzi?
 
VIII - Justice - Balance,
czyli VIII Wielki Arkan - Sprawiedliwość - Równowaga, Balans, Zrównoważenie.
Mówimy o sprawiedliwości i harmonii, ale działamy w przeciwnym kierunku.
 
IX - The Hermit - Meditation,
czyli IX Wielki Arkan - Eremita, a inaczej Pustelnik (Samotnik) - Medytacja.
Za przemyślaną i zadumaną postawą kryje się strach przed samotnością.
 
X - The Wheel - Opportunity,
czyli X Wielki Arkan - Koło lub Koło Fortuny - Okazja, Sposobność.
Jego celem jest uzyskanie maksymalnych korzyści z wątpliwości i niepewności innych.
 
XI - Strength - Control,
czyli XI Wielki Arkan - Moc ewentualnie Siła - Kontrola [pohamowanie, regulowanie i sterowanie].
Niestety często poświęcamy się pustej działalności i aktywności na próżno.
 
XII - The Hanged Man - Atonement,
czyli XII Wielki Arkan - Wisielec - Pokuta - Odpokutowanie - Odcierpienie.
Użalanie się nad sobą jest drogą do zmylenia i zwodzenia innych.
 
XIII - Death - Abandonment,
czyli XIII Wielki Arkan - Śmierć - Rezygnacja - Zaniechanie - Opuszczenie - Porzucenie.
Nikt nie jest pozostawiony na lodzie bez wyjaśnienia, nikogo nie można opuścić w potrzebie bez wytłumaczenia.
 
XIV - Temperance - Metamorphosis,
czyli XIV Wielki Arkan - Umiarkowanie, ewentualnie Wstrzemięźliwość - Powściągliwość - Metamorfoza.
Nastroje i humory są zmienne, a niektóre mogą przerażać. [Zmiany usposobienia, które mogą być straszne i przerażające.]
 
XV - The Devil - Seduction,
czyli XV Wielki Arkan - Diabeł - Pokusa - Kuszenie - Uwodzenie - Uwiedzenie.
Oczywista perwersja, deprawacja i zakłamanie  od pierwszego spotkania.
 
XVI - The Tower - Destruction,
czyli XVI Wielki Arkan - Wieża lub Wieża Uderzona przez Piorun, ewentualnie Wieża Boga - Destrukcja.
Arogancja, zadufanie, wyniosłość, buta, pycha i zarozumiałość mogą prowadzić tylko do kłopotów.
 
XVII - The Stars - Desires,
czyli XVII Wielki Arkan - Gwiazdy lub Gwiazda - Pragnienia i Życzenia.
Oto materiał dla pomocy i cennych porad... ale nie jest za darmo.
 
XVIII - The Moon - Illusions,
czyli XVIII Wielki Arkan - Księżyc - Iluzje, Urojenia i Złudzenia.
Opowiadają piękne historie, tworzą iluzje, karmią marzenia. 
 
XIX - The Sun - Well-Being,
czyli XIX Wielki Arkan - Słońce - Dobrobyt, Dobro, Błogość, Szczęście i Powodzenie.
Model przyjaźni i umiarkowania... ale nie bez wad.
 
XX - Judegment - Awakening,
czyli XX Wielki Arkan - Sąd lub Sąd Boży, ewentualnie Sąd Ostateczny - Przebudzenie.
Nieustanna gotowość do pokazania się, popisu i zaafiszowania się.
 
XXI - The World - The Labyrinth,
czyli XXI Wielki Arkan - Świat - Labirynt.
Wiele spraw zostało rozpoczętych, ale nic nie zostało jeszcze zakończone, brak ostatecznych konkluzji.
 
SŁOWA-KLUCZE do Arkanów Wielkich:
 
0 - l'immaginario - the imaginary (the Fool),
czyli urojenia, imaginacja, wyobraźnia (Głupiec)
 
I - l'abilita - the ability (the Magician),
czyli talent, zdolności, umiejętności (Mag)
 
II - la sapienza - the wisdom (the High Priestess),
czyli mądrość (Najwyższa Kapłanka)
 
III - l'intelligenza - the intellect (the Empress),
czyli intelekt, rozum, inteligencja, rozsądek (Cesarzowa)
 
IV - la volonta - the willingness (the Emperor),
czyli wola, chęć, gotowość (Cesarz)
 
V - la fede - the faith (the Pope),
czyli wiara, ufność (Papież)
 
VI - la fertilita - the fertility (the Lovers),
czyli płodność, urodzajność (Kochankowie)
 
VII - il percorso - the route (the Chariot),
czyli droga, szlak, trasa (Rydwan)
 
VIII - l'equilibrio - the equilibrium (the Justice),
czyli równowaga, balans (Sprawiedliwość)
 
IX - la meditazione - the meditation (the Hermit),
czyli medytacja, rozmyślanie, przemyśliwanie (Eremita, Pustelnik)
 
X - il fato - the fate (the Wheel of Fortune),
czyli los, przeznaczenie (Koło Fortuny)
 
XI - l'energia - the energy (the Strength),
czyli energia, siła (Moc)
 
XII - l'espiazione - the expiation (the Hanged),
czyli pokuta, odpokutowanie, odcierpienie, kara, ukaranie (Wisielec)
 
XIII - la metamorfosi - the metamorphosis (the Arcanum without a name - the Death),
czyli metamorfoza, zmiana, przemiana, przeobrażenie (Arkan Bez Nazwy - Śmierć)
 
XIV - l'anima - the soul (the Temperance),
czyli dusza, duch (Umiarkowanie, Wstrzemięźliwość)
 
XV - la seduzione - the seduction (the Devil),
czyli pokusa, nęcenie, mamienie, uwodzenie, uwiedzenie (Diabeł)
 
XVI - il crollo - the fall (the Tower),
czyli upadek, spadek, spadnięcie (Wieża)
 
XVII - i desideri - the wishes (the Star),
czyli życzenia, pragnienia (Gwiazda)
 
XVIII - le illusioni - the illusions (the Moon),
czyli iluzje, iluzoryczność, złudzenia, ułuda, miraż (Księżyc)
 
XIX - il benessere - the welfare (the Sun),
czyli pomyślność, szczęście, dobrostan, dobrobyt (Słońce)
 
XX - il risveglio - the awakening (the Judgement),
czyli budzenie, przebudzenie, obudzenie, ocknięcie się (Sąd)
 
XXI - il labirinto - the labyrinth (the World), 
czyli labirynt (Świat)
 
tłum. Jolanta Romualda G.-Gołębiewska 2014
 

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja