TAROT i ORACLE - Jolanta R. G-Gołębiewska
Przedstawiam talie Tarota i wyrocznie - oracle z elfami, wróżkami, syrenami i jednorożcami.

Enchant.Tarot ARKANA DUŻE


Poniżej przedstawiam nazwy poszczególnych kart Arkanów Dużych (Wielkich) Tarocchi dell’ Alba Dorata, a więc pierwowzoru talii The Enchanted Tarot (Tarot of The Hidden Folk, Elfenzauber Tarot, Tarot Czar Elfów), które DAWNIEJ, w pierwszym włoskim wydaniu były na nich umieszczone. Nazwy te mogą być pomocne w interpretacji kart, gdyż są to świetne słowa-klucze dla Arkanów Wielkich.
 
0 - l'immaginario - the imaginary (the Fool),
czyli urojenia, imaginacja, wyobraźnia (Głupiec)
 
I - l'abilita - the ability (the Magician),
czyli talent, zdolności, umiejętności (Mag)
 
II - la sapienza - the wisdom (the High Priestess),
czyli mądrość (Najwyższa Kapłanka)
 
III - l'intelligenza - the intellect (the Empress),
czyli intelekt, rozum, inteligencja, rozsądek (Cesarzowa)
 
IV - la volonta - the willingness (the Emperor),
czyli wola, chęć, gotowość (Cesarz)
 
V - la fede - the faith (the Pope),
czyli wiara, ufność (Papież)
 
VI - la fertilita - the fertility (the Lovers),
czyli płodność, urodzajność (Kochankowie)
 
VII - il percorso - the route (the Chariot),
czyli droga, szlak, trasa (Rydwan)
 
VIII - l'equilibrio - the equilibrium (the Justice),
czyli równowaga, balans (Sprawiedliwość)
 
IX - la meditazione - the meditation (the Hermit),
czyli medytacja, rozmyślanie, przemyśliwanie (Eremita, Pustelnik)
 
X - il fato - the fate (the Wheel of Fortune),
czyli los, przeznaczenie (Koło Fortuny)
 
XI - l'energia - the energy (the Strength),
czyli energia, siła (Moc)
 
XII - l'espiazione - the expiation (the Hanged),
czyli pokuta, odpokutowanie, odcierpienie, kara, ukaranie (Wisielec)
 
XIII - la metamorfosi - the metamorphosis (the Arcanum without a name - the Death),
czyli metamorfoza, zmiana, przemiana, przeobrażenie (Arkan Bez Nazwy - Śmierć)
 
XIV - l'anima - the soul (the Temperance),
czyli dusza, duch (Umiarkowanie, Wstrzemięźliwość)
 
XV - la seduzione - the seduction (the Devil),
czyli pokusa, nęcenie, mamienie, uwodzenie, uwiedzenie (Diabeł)
 
XVI - il crollo - the fall (the Tower),
czyli upadek, spadek, spadnięcie (Wieża)
 
XVII - i desideri - the wishes (the Star),
czyli życzenia, pragnienia (Gwiazda)
 
XVIII - le illusioni - the illusions (the Moon),
czyli iluzje, iluzoryczność, złudzenia, ułuda, miraż (Księżyc)
 
XIX - il benessere - the welfare (the Sun),
czyli pomyślność, szczęście, dobrostan, dobrobyt (Słońce)
 
XX - il risveglio - the awakening (the Judgement),
czyli budzenie, przebudzenie, obudzenie, ocknięcie się (Sąd)
 
XXI - il labirinto - the labyrinth (the World), 
czyli labirynt (Świat)
 
Poniżej jest zdjęcie z Arkanami Dużymi (Wielkimi) pierwszego wydania The Enchanted Tarot (Tarocchi dell’ Alba Dorata, Tarot of The Hidden Folk, Elfenzauber Tarot, Tarot Czar Elfów). Przypominam, że postacie umieszczone na 22 kartach Arkanów Wielkich to Opiekunowie (Strażnicy, Stróże) różnych energii i ścieżek (natury).


 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja